Görünen köy kılavuz istemez

 

Değerli dostlar bugün size köy kelimesini içinde bulundurduğunu tespit edebildiğimiz atasözlerini  aktarmak istiyoruz. Bu ata sözlerinin birçoğu zaten hepimizin malumu. Ancak içlerinde ilk defa duyduklarınızda olacak.   Görüşmek dileğiyle  atasözlerine geçiyorum.

 

*** doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar

*** evli evine, köylü köyüne
*** görünen köyün uzağı olmaz
*** horozu çok olan köyde sabah geç olur
*** köpeksiz  köye  kurt  iner
*** köylü, misafir kabul etmeyiz demez, konacak konak yoktur der
*** köylünün kahve cezvesi karaca amma sürece
*** kurt köyünü  değiştirir, huyunu değiştirmez
*** yetişemediğin köyün alt tarafında  yat
***Köy yanar, deli taranır

***Nasipsiz köpek kurban bayramında köy dışında bulunur.
***Abdalın dostluğu köy görünceye kadardır.
***Görünen köy kılavuz istemez.
***Köpeksiz köyde deynekle gezilmez