Türkülerimiz

 Cihan Emel DEMİRYÜREK                                     

 emel

 

 

 

 

HAYLADIDA YUSUF OĞLAN HAYLADI
Türkünün Sözleri
Hayladıda Yusuf oğlan hayladı
Kaynım karısının çocuğu ağladı
Emmimoğlu boz belleri boyladı
Değme dayım değme çoktur kederim
Kuma üstü imiş benim kaderim

 

—————————————-

SUNA’NIN AĞIDI

Türkünün Sözleri
Hastamız acildir kapalı yollar
Uzatsam Aksaray’a yetmiyor eller
Hasta kan kaybediyor al bastı diller
Doktor doktor diye gidiyor Suna

 

———————————-
SİLLE TÜRKÜSÜNÜN ÇATALI
Türkünün Sözleri
Şu sillenin harmanları savrulur (oğlanın oğlanın oğlanın oğlan)
Savrulurda sağ yanına devrilir (oğlanın oğlanın oğlanın oğlan)

Gel bulut kerem eyle
Var yare selam eyle
Bensiz yarin gözüne
Uykuyu haram eyle
Karagözlüm nenni nenni nenni

 

——————————————————————

LİRDAN

Türkünün Sözleri
Çıktım çeşme başına Lirdan
Yazı yazdım taşına Lirdan
Gelen geçen okusun Lirdan
Neler geldi başıma Lirdan
Lirdana Lirdansın Lirdan
Yan yana Lirdansın Lirdan
Baş başa Lirdansın Lirdan

————————–

HALİSE’NİN TÜRKÜSÜ

Türkünün Sözleri
Dağlarda mor çiçek
Halise de pek köçek
Halise’yi vurmuşlar
Dede dağlarda kaçak

 

—————————-

KINA TÜRKÜSÜ

Türkünün Sözleri
Kınacılar çay başına dizilir
Kınayı görünce benzim bozulur
Anası kızından bugün yozulur
Eyvah kızlar ben anama doymadım
Doya doya havasımı almadım

 

—————————–

SÜLEYMANIN DAVARI TUZA AKIŞIR
(SÜLOĞUN TÜRKÜSÜ)

Türkünün Sözleri
Süleyman’ın (Süloğün) davarı tuza akışır
Ne giyerse de Sultan’ıma yakışır
Çifte bacısı da yola bakışır
Felek beni güldürmedi neyleyim

 

——————————-

SANDALYEYİ SANDALYEYE ÇATTILAR
Topçuları Erzurum’a attılar
Ölümünen ayrılığı tarttılar
(Ayrılık ölümden yüz dirhem fazla) 2

Aynamı saçıma bağlayamadım
Kan doldu gözüme ağlıyamadım
Ne zor imiş Hökümetin emiri
(Bir gece yanımda eğliyemedim) 2

——————————–

HAYLADIDA YUSUF OĞLAN HAYLADI
(KEZİBAN İLE NUH’UN TÜRKÜSÜ)

Türkünün Sözleri
Hayladıda Yusuf oğlan hayladı
Kaynım karısının çocuğu ağladı
Emmimoğlu boz belleri boyladı
Değme dayım değme çoktur kederim
Kuma üstü imiş benim kaderim

——————————
HASANIM
Dilim dolaştı Hasan’ım
Camızın boynuzu Hasan’ım
Anadan eğri Aslanım
Döndermiş yönünü Hasan’ım
Bozoka doğru aslanım

 

———————————-
HOPDİRNAMDA GARAJIN MAKİNESİ

Türkünün Sözleri
Hopdirnamda garajın makinesi
Hopdirnamda üstünün tenikesi
Hopdirnamda yokuşlarda çekmiyor
Hopdirnamda Mehmet’in makinesi

——————————

EVİMİZİN ÖNÜNDEN BİR ATLI GEÇTİ

Türkünün Sözleri
Evimizin önünden bir atlı geçti
Gümüş iğne ile derdimi deşti
Ağlamayım dedim içerim coştu
Ana beni niye verdin yabana
Veremedinmi köyümüzde çobana

—————————–
GÜVERCİNİM SÜT BEYAZ
:
Güvercinim Süt Beyaz,
Gine geldi bahar yaz.
Kurban olam Allah’ım da,
Seveni sevene yaz.

Ah Ninnayı ninnayı,
Gel oynayı oynayı da
Aslan gibi yârim var
Satın alır dünyayı

————————

ALİ DAĞDA KESTİLER YOLUMU

Türkünün Sözleri
Kırşehir’den keşif gelir ulaşır
Doktor ile savcı sağımda dolaşır
Annemin babamın dili dolaşır
Aman dostlar taş yarası
Taş ile ezdiler kafamı

 

KARAÇAPAN’IN TÜRKÜSÜ

Türkünün Sözleri
Ak odamda inip inip kalkıyor
Göv Kiraz’da pencereden bakıyor
Kızları da Kederli’yi yakıyor
Kara Çapan’ı vuran emmisiyle dayısı
Kurban olsun Kederlinin yarısı