Türkülerimiz

 Cihan Emel DEMİRYÜREK                                     

 emel

 

 

 

 

HAYLADIDA YUSUF OĞLAN HAYLADI
Türkünün Sözleri
Hayladıda Yusuf oğlan hayladı
Kaynım karısının çocuğu ağladı
Emmimoğlu boz belleri boyladı
Değme dayım değme çoktur kederim
Kuma üstü imiş benim kaderim

Bilal’ların bahçesinde gül ireyhan ekili
Top top olmuş Keziban’ın kekili
Hüseyin oğlanda şu odanın vekili
Değme dayım değme çoktur kederim
Kuma üstü imiş benim kaderim

—————————————-

SUNA’NIN AĞIDI

Türkünün Sözleri
Hastamız acildir kapalı yollar
Uzatsam Aksaray’a yetmiyor eller
Hasta kan kaybediyor al bastı diller
Doktor doktor diye gidiyor Suna

Kurtuldu doğumdan durmadı kanı
Çırpına çırpına çıkıyor canı
Açamam yolları grayder hani
Dört tane yavrusu kaldı Suna’nın

———————————-
SİLLE TÜRKÜSÜNÜN ÇATALI
Türkünün Sözleri
Şu sillenin harmanları savrulur (oğlanın oğlanın oğlanın oğlan)
Savrulurda sağ yanına devrilir (oğlanın oğlanın oğlanın oğlan)

Gel bulut kerem eyle
Var yare selam eyle
Bensiz yarin gözüne
Uykuyu haram eyle
Karagözlüm nenni nenni nenni

Şu sillenin çelenleri mercandan (oğlanın oğlanın oğlanın oğlan)
Sen doldurda ben içeyim fincandan (oğlanın oğlanın oğlanın oğlan)

Şu sillenin çelenleri merdinden (oğlanın oğlanın oğlanın oğlan)
Ölüyorum gavur oğlu derdinden (oğlanın oğlanın oğlanın oğlan)

——————————————————————

LİRDAN

Türkünün Sözleri
Çıktım çeşme başına Lirdan
Yazı yazdım taşına Lirdan
Gelen geçen okusun Lirdan
Neler geldi başıma Lirdan
Lirdana Lirdansın Lirdan
Yan yana Lirdansın Lirdan
Baş başa Lirdansın Lirdan

Caminin ezanı yok Lirdan
İçinin düzeni yok Lirdan
Döndüm ardıma baktım Lirdan
Yarimden güzeli yok Lirdan
————————–

HALİSE’NİN TÜRKÜSÜ

Türkünün Sözleri
Dağlarda mor çiçek
Halise de pek köçek
Halise’yi vurmuşlar
Dede dağlarda kaçak

Kederlinin yolunda
Yemenisi elinde
Halise’yi vurmuşlar
Dadılar’ın içinde

Keşif dağdan aşıyor
Evde kuzu pişiyor
Halise’yi vurmuşta
Dede derde düşüyor

—————————-

KINA TÜRKÜSÜ

Türkünün Sözleri
Kınacılar çay başına dizilir
Kınayı görünce benzim bozulur
Anası kızından bugün yozulur
Eyvah kızlar ben anama doymadım
Doya doya havasımı almadım

Gelin geldim ben dışarı çıkayım
Geldiğim yola doğruda bakayım
Anamı babamı nasıl yıkayım
Eyvah kızlar ben anama doymadım
Doya doya havasımı almadım

—————————–

SÜLEYMANIN DAVARI TUZA AKIŞIR
(SÜLOĞUN TÜRKÜSÜ)

Türkünün Sözleri
Süleyman’ın (Süloğün) davarı tuza akışır
Ne giyerse de Sultan’ıma yakışır
Çifte bacısı da yola bakışır
Felek beni güldürmedi neyleyim

Yanıldım da çıktım Harundağı’na
Acı kurşun değdi ciğer bağıma
Benden selam söylen Ali dayıma
Felek beni güldürmedi neyleyim

——————————-

SANDALYEYİ SANDALYEYE ÇATTILAR
Topçuları Erzurum’a attılar
Ölümünen ayrılığı tarttılar
(Ayrılık ölümden yüz dirhem fazla) 2

Aynamı saçıma bağlayamadım
Kan doldu gözüme ağlıyamadım
Ne zor imiş Hökümetin emiri
(Bir gece yanımda eğliyemedim) 2

Irmak kenarında balık avlarım
Sandalyeyi ak odaya bağlarım
Eller yâri ile gelip geçtikçe
(Elimi koynuma sokar ağlarım) 2
——————————–

HAYLADIDA YUSUF OĞLAN HAYLADI
(KEZİBAN İLE NUH’UN TÜRKÜSÜ)

Türkünün Sözleri
Hayladıda Yusuf oğlan hayladı
Kaynım karısının çocuğu ağladı
Emmimoğlu boz belleri boyladı
Değme dayım değme çoktur kederim
Kuma üstü imiş benim kaderim

Bilal’ların bahçesinde gül ireyhan ekili
Top top olmuş Keziban’ın kekili
Hüseyin oğlanda şu odanın vekili
Değme dayım değme çoktur kederim
Kuma üstü imiş benim kaderim

Yukardan da doğar ikindin günü
N’ettin Kezibanım al fike donu
Allah versin hapistane ömürü
Değme dayım değme çoktur kederim
Kuma üstü imiş benim kaderim
——————————
HASANIM
Dilim dolaştı Hasan’ım
Camızın boynuzu Hasan’ım
Anadan eğri Aslanım
Döndermiş yönünü Hasan’ım
Bozoka doğru aslanım

Hasan’ım yol gedikten aşmaz mı?
Aslanım ayrılan kavuşmaz mı?
Hasan’ım küs olan barışmaz mı?
Aslanım âşık olan almaz mı?

———————————-
HOPDİRNAMDA GARAJIN MAKİNESİ

Türkünün Sözleri
Hopdirnamda garajın makinesi
Hopdirnamda üstünün tenikesi
Hopdirnamda yokuşlarda çekmiyor
Hopdirnamda Mehmet’in makinesi

Hopdirnamda vur elini eline
Hopdirnamda koy elini beline
Hopdirnamda tak tokayı tokayı
——————————

EVİMİZİN ÖNÜNDEN BİR ATLI GEÇTİ

Türkünün Sözleri
Evimizin önünden bir atlı geçti
Gümüş iğne ile derdimi deşti
Ağlamayım dedim içerim coştu
Ana beni niye verdin yabana
Veremedinmi köyümüzde çobana

Ellerin devesi gider gider geç gelir
Yayılır yayılır karnı aç gelir
Eller dilleştikçe bana güç gelir
Ana beni niye verdin yabana
Veremedinmi köyümüzde çobana
—————————–
GÜVERCİNİM SÜT BEYAZ
:
Güvercinim Süt Beyaz,
Gine geldi bahar yaz.
Kurban olam Allah’ım da,
Seveni sevene yaz.

Ah Ninnayı ninnayı,
Gel oynayı oynayı da
Aslan gibi yârim var
Satın alır dünyayı

Yük altında bulgurum
Oğlan sana vurgunum
Çek elini elimden
Arpa yoldum yorgunum

Yük altında sarımsak
Bir ay bari sarılsak
Pusulalar geliyor
Güle güle ayrılsak

Teşt’e koydum teleme
Kaşın benzer kaleme
Uğrun uğrun severdim
Sen duyurdun âleme
————————

ALİ DAĞDA KESTİLER YOLUMU

Türkünün Sözleri
Kırşehir’den keşif gelir ulaşır
Doktor ile savcı sağımda dolaşır
Annemin babamın dili dolaşır
Aman dostlar taş yarası
Taş ile ezdiler kafamı

Ali dağda kestiler yolumu
Kayış ile bağladılar kolumu
Evde koydular taze gelini
Aman dostlar taş yarası
Taş ile ezdiler kafamı

KARAÇAPAN’IN TÜRKÜSÜ

Türkünün Sözleri
Ak odamda inip inip kalkıyor
Göv Kiraz’da pencereden bakıyor
Kızları da Kederli’yi yakıyor
Kara Çapan’ı vuran emmisiyle dayısı
Kurban olsun Kederlinin yarısı

Halil ile Ceylan pencereden seslenir
Mavzer kurşunuda ciğerimde paslanır
Kara Çapan’da Kanlıkışla da yaslanır
Kara Çapan’ı vuran emmisiyle dayısı
Kurban olsun Kederli’nin yarısı

Kartallık Dağında izim yok idi
Aflak’tan Nuri’ye sözüm yok idi
Emmim uşağına yüzüm yok idi
Kara Çapan’ı vuran emmisiyle dayısı
Kurban olsun Kederli’nin yarısı